Éltető fényjelenlétek – Pályázati beszámoló

Iskolánk a 2015-16-os tanévben egy érdekes tehetséggondozó programot valósított meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével, a Nemzeti Tehetség Program keretében az „Éltető fényjelenlétek” pályázati programunkban 30 szakközépiskolás diák vett részt.

Hat pedagógus és az együttműködő partnereink célul tűzték ki a fiatalok komplex szemléletfejlesztését, olyan kompetenciák kialakítását, amellyel a leendő erősáramú és informatikai szakemberek képesek lesznek szakmai feladataik megoldásakor a sokoldalú információszerzésre, megoldási alternatívák felállítására és a kreatív problémamegoldásra. A diákok segítséget kaptak ahhoz, hogy nyitott, motivált, logikusan gondolkodó, önművelő, együttműködő fiatalokká váljanak.

Először az iskola 15-20 év közötti életkorú, a feladat iránt elkötelezett tanulói tehetségazonosítása, majd a programban aktívan közreműködő 24-30 fiatal kiválasztása történt meg. Három, több szempontból (évfolyam; szakmai képzés; erősségek) heterogén csoportot hoztunk létre, a csoportfoglalkozások tematikáját összeállítottuk. Egy 66+15+4 órás, a csoportok együttműködésével megvalósuló komplex program végrehajtása kezdődött el.

A fény –különböző- megjelenéseit dolgoztuk fel biológiai, fizikai, földrajzi, kémiai, technikai és elektrotechnikai szempontból, a tudományterületek közötti kapcsolatrendszer feltárásával, gyakorlatközpontúan.

Egy háromnapos szaktábort szerveztünk Egerszalókra és környékére, valamint négy iskolán kívüli program keretében meglátogattuk az Óbudai Egyetem Világítástechnikai Laboratóriumát, a Csodák Palotájában kísérleteztünk, a KFKI –ben ismerkedtünk a lézerek gyakorlati jelentőségével és a fénykedvelő élővilágot tanulmányoztuk a János-hegyen.

Három alkalommal tapasztalatcserét szerveztünk a csoportok között. A három tehetségnapon bemutattuk a projekt során előállított szellemi termékeiket. Elismert szakemberek fogadták a külső helyszíneken a fiatalokat, a júniusi tehetségnapon előadásokat tartottak, és tanácsaikkal segítették a program színvonalas megvalósítását.

Az iskola honlapján: www.verebelyszki.hu megtekinthetők a tehetséggondozó tevékenység bemutatói.

Az NTP-MTTD-15-0043 számú pályázati program végrehajtása során 1 829 000 Ft támogatásban részesültünk. Ez stabil pénzügyi hátteret biztosított ahhoz, hogy egy témát az alkotó csapat úgy tudjon sokoldalúan, tudományosan feldolgozni, hogy az érdekes, színes, élményszerzésre épülő legyen. A beszerzésre került digitális fénymikroszkóp, sztereomikroszkóp, notebook és videokamera a következő tanévek tehetséggondozásában is hasznosíthatók.

A program részleteinek bemutatása

nemzeti_tehetseg_program emberi_eroforr_minemberi_eroforr_tamkez