Category Archives: Fontos

Órarend változás

Új órarend lép érvénybe: Órarend >

Tanrendi változások az érettségi hetén

Kedves Szülők, Diákok!

A jövő héten megkezdődik a 2017/18-as tanév tavaszi érettségi időszaka, amely hoz némi változást az alsóbb éveseknek is.

Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8 órától közép és emelt szintű írásbeli érettségi zajlanak az épületben, így csak különösen indokolt esetben tudnak belépni.

A vizsgázóknak legkésőbb 7:30-ra meg kell érkezniük! 

Azoknak az alsóbb éves csoportoknak, amelyeknek kisérettségi vagy egyén vizsgák zajlanak legkésőbb 8 óráig meg kell érkezniük az épületbe, ahol a földszinti termekben lesz a vizsga és a pihenőterem. Az a diák, az épületet elhagyja, amíg az érettségi vizsga tart, nem jöhet vissza, csak különösen indokolt esetben, vezetői engedéllyel.

A tanítás a fenti napokon 12:30-tól kezdődik, de az iskola épületébe, csak az írásbeli érettségi vizsga befejezése után, leghamarabb 12:15-tól lehet belépni.

Kérjük a fentiek figyelembe vételét!

Daróczi József igh.
2018.05.04

Szakmai vizsga időpontok

14.Sz osztály + javítóvizsgások (szoftverfejlesztő)

2018.05.28   8:00   gyakorlati

2018.06.04    8.00   szóbeli

14.ESZ1 és 14.ESZ2 osztályok (szoftverfejlesztő)

2018.05.17   10.00     központi írásbeli + gyakorlati A)

2018.05.19    8.00   gyakorlati B) és C)

2018.05.22    8.00    szóbeli

14. E osztály + javítóvizsgások (erősáramú elektrotechnikus)

2018.05.07    8.00     gyakorlat

2018.05.23    10.00   írásbeli

2018.05.28    8.00    szóbeli

11.V osztály  + javítóvizsgások (villanyszerelő)

2018.05.08    8.00     gyakorlat

2018.05.23    10.00   írásbeli

2018.05.29    8.00    szóbeli

14. ET osztály + javítóvizsgások (erősáramú elektrotechnikus esti)

2018.05.09    7.30 és 13.00    gyakorlat

2018.05.23    10.00   írásbeli

2018.05.30    8.00    szóbeli

11.Sz osztály  (számítógép-szerelő)

2018.05.17    8.00     gyakorlat + szóbeli

2018.05.18    8.00   gyakorlat + szóbeli

12.Sz osztály  (számítógép-szerelő)

2018.05.18    8.00   gyakorlat + szóbeli

2018. április 26-án tehetségnap, Fenntarthatósági Témahét

A BMSZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2018. április 26-án tehetségnapot szervez a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan.

PROGRAMKÍNÁLATUNK:

Az iskolában szakmai tematikus előadásokat és bemutatókat tekinthetnek meg az érdeklődők 10.15 – 12.30 között.

 • Inverterek (miért van rájuk szükség, mire valók) címmel tartanak előadást a  Wagner Solar Hungária Kft közreműködésével a 10. évfolyamos elektrotechnikus diákjaink (Felkészítő tanár: dr. Magyar László).
 • Végzős elektrotechnikus diákjaink: Farkas Zsolt, Csépányi Arnold, valamint Szentkirály Benjámin (14.E) beszámolót tartanak a szakmai versenyek tartalmáról, azok energiahatékonysági szemléletéről és az iskola versenyeken szerzett tapasztalataikról. (Felkészítő tanár: Malmos Attila).
 • Egyszerű feszültségmérő kialakítása arduinóval, méréshatár bővítés, illetve egyszerű vezérlés érzékelőkkel kerül bemutatásra Arduino eszköz környezetben Czinkota Dávid, Pótári Béla és Pótári Péter (9.E) tanulók előadásában (Felkészítő tanár: Steyer Zalán).
 • Épületvillamossági relék témakörében tart bemutatót a FINDER cég, ezáltal segítve energiatakarékos villamos rendszerének szemléleti formálását villanyszerelő és elektrotechnikus diákjainknál.
 • Korszerű fényforrások életciklusa címmel tart előadást Stverteczky András az Elektro-Coord világítási hulladékkezelő kft. pénzügyi vezetője.
 • Elektrosztatikai kísérleteket mutatnak be 9. évfolyamos elektrotechnikus tanulóink: Bányik Erik, Kocsis Gergely és Walter Botond (9.E). (felkészítő tanár: Malmos Attila).
 • Genius Logicus Európai Uniós logikai verseny (felkészítő tanár: Bodó Beatrix, magyarországi koordinátor).
 • Természettudományos tehetségműhelyünk környezettudatos kiselőadásokkal mutatja be a fenntartható fejlődés ember-természet kölcsönhatásának kérdéseit: Szágos Dávid 12.A – Globális környezeti problémák, Drinka Zsanett 10.R – Vízszennyezés, Fekete Krisztina 11.R – Hulladékválság. (Felkészítő tanáruk: Szakolczai Ildikó).
 • A biodiverzitás megőrzése érdekében hangsúlyt fektetünk a természetvédelem feladatainak megismerésére. A namíbiai oroszlánokról készült dokumentumfilm megtekintése után Gulyás József operatőrrel beszélgethetünk.
 • Iskolánk tornász csapata tart bemutatót szintén az egészségtudatos életszemlélet szellemiségében (Felkészítő tanáruk: Póser Antal).
 • A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai a teljes rendezvény alatt információs pultot működtetnek a védőoltások fontosságáról.

Külső helyszínekre szervezünk látogatásokat: az Elektrotechnikai Múzeumba, a Magyar Öntödei Múzeumba és az Újpesti Erőműbe.

Ha felkeltettük az érdeklődését, akkor szeretettel várjuk a Budapest XIII. kerület Üteg utca 15. szám alatt. A regisztrációkat fogadja: Szakolczai Ildikó a szakolczaii@verebelyszki.hu címen, április 25-ig.

zoldlogo

Tankönyvrendelés 9. évfolyamosok számára (2018/2019-es tanév)

Tisztelt Szülők/9.-es Tanulók!

A 2018/2019-es tanévben is a 9. évfolyamos tanulók a tankönyveket ingyenesen kapják, kivéve a munkafüzeteket, melyeket minden tanulónak meg kell vásárolnia.

Fontos tudniuk, hogy tanév végén az ingyenesen átvett tankönyveket le kell adni az iskola könyvtárába!

Azok a tanulók, akik az ingyenesség ellenére szeretnék a tankönyveket megvásárolni, a weboldalunkról letölthetik (szakgimnáziumi, szakközépiskolai) a tankönyvrendelési jegyzéket, és igényüket beiratkozáskor jelezhetik a kitöltött nyomtatvány leadásával.

A felvételi értesítő levelünk mellékleteként csatoltuk egy tankönyvtámogatási nyomtatványt, melyet az ingyenesség ellenére, minden jogosult tanulótól kérünk 2018. május 11-ig visszajuttatni, csatolva a jogosultságot igazoló dokumentumokat. (A jogosultakról akkor is kérjük a tankönyvtámogatási nyomtatvány kitöltését és visszajuttatását, amennyiben a tankönyveket meg kívánják vásárolni!)

A tankönyvek átvételéről, megvásárlásáról a nyár folyamán még tájékoztatjuk Önöket.

TÁJÉKOZTATÓ MELLÉK-SZAKKÉPESTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL A 10. ÉVFOLYAMON TANULÓ DIÁKOK SZÜLEI RÉSZÉRE

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekük iskolánkba történő jelentkezése óta változtak a törvényi szabályok. Két évvel ezelőtt abban a tudatban jelentkeztek, hogy a gyermek két szakképesítést szerez a tanulmányok végére: egy fő szakképesítést és egy mellék-szakképesítést. Jelenleg azonban nem kötelező a mellék-szakképesítés megszerzése, az mindössze választható.

Tehát a tanulók választhatnak, hogy az alább megnevezett mellék-szakképesítést kívánják-e megszerezni, vagy pedig abban az időkeretben egyéb, szakmai jellegű foglalkozáson szeretnének részt venni, az alábbiak szerint.

 

Képzés megnevezése Megszerezhető mellék-szakképesítés Egyéb választható szakmai program
Szoftverfejlesztő Irodai informatikus Játékfejlesztés
Erősáramú elektrotechnikus PLC programozó Elektrotechnikai számítások
Közszolgálati ügyintéző Közszolgálati ügykezelő Rendészeti jogi ismeretek

 

Felhívom figyelmüket, hogy a közszolgálati ügyintéző képzésnél az egyéb program választása a továbbtanulásnál hátrányt jelenthet, mivel ahhoz az érettségi és a mellék-szakképesítés együttes megléte szükséges.

A tanulók választásukat a kiosztott nyilatkozaton tudják majd jelölni, melynek visszaküldési határideje:

 1. április 27., péntek.

A jelzések birtokában hoz döntést az iskola arról, hogy mindenkinek tudja-e biztosítani a választását helyben, vagy csak centrumon belül.

 

Budapest, 2018. április 19.

Polyákné Gajdos Katalin

tagintézmény-vezető

Felvételi jegyzék 2018.

Tisztelt Szülők és felvételiző Tanulók!

Iskolánk végleges felvételi jegyzéke elérhetővé vált, és az alábbi hivatkozáson keresztül megtekinthetik a felvételi eljárás eredményét.

A tanuló oktatási azonosítójának és születési dátumának megadását követően tájékozódhatnak a felvételi döntésről és elolvashatnak néhány hasznos információt.  A honlapon olvasható adatok tájékoztató jellegűek, a döntésről hivatalos levélben értesítjük Önöket.

Tovább a  felvételi jegyzékhez –>

Igazgatóság

 

Tankönyvrendelés

Tisztelt Szülők/ Tanulók!

A jövőévre vonatkozó tankönyvek megrendelésének határideje 10-14. évfolyamnak: 2018.04.23. (hétfő), szakközépiskolásoknak: 2018.04.25. (szerda)

Az alábbi módon lehetséges a rendelés leadása:

1. az osztályfőnökök által kiosztott tankönyvrendelési lapon (tanuló nevével, osztályával ellátva; szülő/gondviselő által aláírva) az osztályfőnöknek átadva
2. a honlapon található letölthető tankönyvrendelési lapot kinyomtatva és kitöltve (tanuló nevével, osztályával ellátva; szülő/gondviselő által aláírva) az osztályfőnöknek átadva

Amennyiben tankönyv támogatásra jogosult a tanuló a tankönyv támogatáshoz szükséges kérvényt és határozatot szintén hétfőig, szakközépiskolások esetében szerdáig szíveskedjenek leadni! (Amennyiben a határozat nem készül el addig, úgy a kérelem is elég!)
Aki tételes számlát igényel, az a számlázáshoz szükséges adatokat kérjük, hogy olvashatóan a megrendelőlap mellé szíveskedjen csatolni!

Aki nem tart igényt egy tankönyvre sem, az írásban nyilatkozzon erről a tényről!
A fizetés módjáról és időpontjáról a közeljövőben adunk tájékoztatást!

Tankönyvrendelési lapok:

Tankönyvtámogatás:

Új órarend Valentin-napra :)

Holnaptól új órarend lép érvénybe: Órarend

Szóbeli felvételi elbeszélgetések

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre való online jelentkezés lezárult, a továbbiakban erre nincs lehetőség. Akik nem regisztráltak maguknak időpontot, levélben kapják meg az értesítést a felvételi időpontjával kapcsolatosan, de ezen a linken (PDF) is elérhető a lista az időpontokról. (a lista folyamatosan frissül)

Amennyiben időpont problémájuk van, lehetőség szerint kérjük ne telefonon, hanem e-mail-ben jelezzék az iskola ( kukac ) verebelyszki.hu címen.

Kérjük, hogy a felvételi elbeszélgetésre a tanulók hozzák magukkal

 • magyar nyelvtan és irodalom, valamint matematika füzetüket
 • az általános iskolai ellenőrző füzetüket
 • elismeréseket, okleveleiket, melyeket kiemelkedő tevékenységeikért kaptak

Mire számíthatnak a szakgimnáziumi tanulók az elbeszélgetésen?
Egy-egy rövid kérdésre kell válaszolniuk magyarból, illetve matematikából. Nem kell tőle megijedni és nem kell rá külön készülni. Igyekszünk átlendíteni a tanulókat a nehézségeken.

Mire számíthatnak a szakközépiskolai tanulók az elbeszélgetésen?
A tanuló érdeklődési köreiről, sport- és szabadidős tevékenységeiről beszélgetünk.

A beszélgetésen igény szerint a szülő is részt vehet.

Rendészeti képzésre jelentkezők a szóbelin kapnak egy egészségügyi felmérést célzó adatlapot, amit a helyszínen vagy aznap otthon tölthetnek ki. Ezen adatlapokat a szóbelit követő 1-2 napon belül kell visszajuttatni iskolánkba.