Beiratkozás a leendő 9. évfolyam számára!

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A járványhelyzet alakulása alapján úgy döntöttünk, hogy ebben a tanévben JELENLÉTI BEIRATKOZÁS lesz, vagyis a beiratkozás folyamata a BMSZC Verebély László Technikum épületében (1139 Budapest, Üteg u. 13-15.) történik majd a következő ütemezéssel:

2021. június 22. – erősáramú eletrotechnikus, automatikai technikus, villanyszerelő szakmák esetén

2021. június 23. – szoftverfejlesztő-tesztelő esetén

2021. június 24 – közszolgálati technikus esetén

A beiratkozáshoz mindenféleképpen szükséges a következő dokumentumok megléte:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • TAJ-kártya
 • adóazonosító kártya
 • általános iskolai bizonyítvány
 • amennyiben megoldható – NEK azonosítót tartalmazó adatlap

A beiratkozáskor szeretnénk elkerülni a nagyobb csoportosulásokat, ezért az előzetes regisztráción időpontot tudnak  foglalni. Ennek keretében félórás intervallumok lesznek, amelyekre egy időpont kivételével maximum hat fő tud regisztrálni.  Ebben az intervallumban ők tudják majd az ügyeket intézni.

Kérjük ennek az Önök által meghatározott intervallumnak a pontos betartását!

Az ONLINE REGISZTRÁCIÓ ITT ÉRHETŐ EL

A regisztrációs programmal várhatóan 2021. június 17-ig lesz lehetőség a regisztrációra.

A beiratkozáskor szükséges lesz néhány dokumentum kitöltése is, amelyet a regisztrációt követően és ezen az oldalon is megtalálnak letölthető formában, s ha van lehetőség a kinyomtatására és kitöltésére, akkor a beiratkozás sokkal gyorsabban és gördülékenyebben fog lezajlani.

Tanulói adatlap letöltése      Diák Sportköri belépési nyilatkozat

Tájékoztatók

  Elektrotechnika és közszolgálati ágazat       Informatika ágazat    

Villanyszerelő képzés

Kérjük az orvosi vizsgálatra hozzák magukkal kitöltve a mellékelt adatlapot: Egészségügyi adatlap

Várjuk Önöket!

az iskola Vezetősége

 

 

 

Jelenléti oktatás

Tisztelt Szülők, Diákok!

A szakmai vizsgák nagyobb részének lezajlása után, a következő héten szerdán (2021. május 26.) kezdődik a jelenléti oktatás. Ezen a napon a 10. évfolyamosokat várjuk, hiszen az ő számukra kompetenciamérés lesz. Az ezt követő időszakban, mivel még lesznek szakmai vizsgák, amelyek jelentős számú tantermet foglalnak el a járványügyi szabályok betartásával, minden nap egyes osztályokban jelenléti, más osztályokban online oktatás lesz. Csütörtökön a kilencedik és tizenegyedik, pénteken pedig a tizedik évfolyam számára lesz jelenléti oktatás.

A következő két hét ennek alapján fog lezajlani.

az iskola Vezetősége

A következő két hét

Tisztelt Szülők, Diákok!

A következő két hétben az emelt és középszintű érettségi valamint a szakmai vizsgák miattt még digitális oktatás lesz!

Üdvözlettel:

Daróczi József igh.

ÉRETTSÉGI 2021

Kedves Érettségiző diákok!

A 2021. évi tavaszi érettségi időszak a következő héten kezdődik az alábbi beosztás szerint:

2021. május 3. 9:00 – Magyar nyelv és irodalom írásbeli

2021. május 4. 9:00 – Matematika írásbeli

2021. május 5. 9:00 – Történelem írásbeli

2021. május 6. 9:00 – Angol nyelv írásbeli

2021. május 7. 9:00  – Német nyelv írásbeli

2021. május 12. 8:00 – Ágazati szakmai tárgyak írásbeli/gyakorlati

2021. május 14. 8:00 – Informatika írásbeli/gyakorlati

A vizsgázónak legalább 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén és rendelkeznie kell a személyazonosságát igazoló fényképes iratokkal.

Az érettségizők 8:00-tól léphetnek be az épületbe!

Az érettségi vizsga ideje alatt minden résztvevő köteles védőmaszkot viselni és az egyéb járványügyi szabályokat maximálisan betartani, valamint a személyes kontaktusokat a minimálisra csökkenteni.

BETARTANDÓ SZABÁLYOK

 • az iskola előtt ne csoportosuljanak, a járványügyi szabályokat maradéktalanul tartsák be,
 • főbejáraton jöjjenek be egyesével, megfelelő távolságot tartva,
 • az iskolába belépéskor már kötelezően viseljék az egészségvédelmi maszkot,
 • az iskolába való belépéskor fertőtlenítő szerrel mossák meg a kezüket,
 • az iskolába való belépés után egyenesen a számukra kijelölt tanterembe menjenek, amiről a bejáratnál is eligazítják őket,
 • a mellékhelyiségek használata után fertőtlenítővel mossanak kezet,
 • a vizsgafeladatok leadásáig maradjanak a helyükön,
 • az írásbeli vizsga befejezése után az iskola épületét haladéktalanul hagyják el,
 • az iskola területén 2 főnél nagyobb csoportot ne alkossanak,

 

Az iskola vezetősége

 

Pedagógusnap – 2021

Kedves Jelenlegi és Nyugdíjas Kollégák!

Sok szeretettel köszöntünk Mindenkit a Verebély diáksága és a Vezetősége nevében!

“A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania.” (Stephen King)

“Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja – fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. “(Németh László)

PedNap

 

FESTO tájékoztató – 2021. május 31. 11 órától a Verebélyben!

FESTO PLAKÁT

Szakmai írásbeli vizsgák

A 2021. május 19.-ei, 20-ai és 21.-ei szakmai írásbeli vizsgák kezdési ideje 10.00. Megjelenés legkésőbb 9.30-kor. Személyi igazolványt, maszkot, íróeszközt, vonalzót, számológépet mindenki hozzon magával.

2021. május 19. Szerda 3/11V, 2/14E, 2/12EV1, 2/14ET, 2/14EAT

2021. május 20. Csütörtök 2/14ET2

2021. május 21. Péntek 2/12EV2

Étlap június

2021. június étlap

Étkezés május

 • Az étkezés megrendelése nem automatikus, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére a verebely.eszgsz@gmail.com email címen.

 • A szülők az étkezési igények leadását  legkésőbb 2021. május 05-ig tudják írásban kezdeményezni!

 • A lemondásokból adódó jóváírásokon túli étkezési igény fedezetét csak átutalással legkésőbb 2021. május 05-ig tudják beutalni. Ennek összegéről szintén írásban tudnak tájékozódni.

 • Május hónapra csak átutalással tudják teljesíteni a térítési díjat, melynek összegéről szintén emailben kérjenek tájékoztatást. A szülő étkezést megrendelni, számlákat kiegyenlíteni a MultiScool szülői modulján keresztül is tud május 05-ig!!! Ennek belépési kódját írásban tudják megigényelni a verebely.eszgsz.@gmail.com email címen.

 • Ha a szülő nem tud átutalással fizetni, akkor a készpénzt munkaidőben, hétköznapokon 8-12 óra között bármely OTP fiókban, vagy az ÉSZGSZ Bp. XIII. Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti székhelyén lévő házipénztárba be tudja fizetni. Az ÉSZGSZ étkezés térítési díj beszedési számlájának számlaszáma: 11784009-15793803-10010000.

 • Kérjük, hogy a jelen helyzetben folyamatosan kísérjék figyelemmel az aktuális járványügyi rendelkezéseket, ezekről mi is tájékoztatást nyújtunk változás esetén.

 

2020. május étlap

FELVÉTELI EREDMÉNYEK – 2021

Tisztelt Szülők és felvételiző Tanulók!

Iskolánk végleges felvételi jegyzéke elérhetővé vált, és az alábbi hivatkozásokon keresztül megtekinthetik a felvételi eljárás eredményét.

A honlapon olvasható adatok tájékoztató jellegűek, a döntésről hivatalos levélben értesítjük Önöket.

A felvételt nyert tanulók

Informatika ágazat (technikum) 0153 felvételi kód

Közszolgálati ágazat (technikum) 0154 felvételi kód

Villamos ágazat (technikum) 0151-0152 felvételi kód

Villamos ágazat (szakképző) 0155 felvételi kód

A beiratkozás pontos menetével kapcsolatban, 2021. május 31-ig kerül fel egy tájékoztató az iskola honlapjára, amelyben pandémiás helyzet alakulásához próbálunk alkalmazkodni.

Igazgatóság