A következő két hét

Tisztelt Szülők, Diákok!

A következő két hétben az emelt és középszintű érettségi valamint a szakmai vizsgák miattt még digitális oktatás lesz!

Üdvözlettel:

Daróczi József igh.

ÉRETTSÉGI 2021

Kedves Érettségiző diákok!

A 2021. évi tavaszi érettségi időszak a következő héten kezdődik az alábbi beosztás szerint:

2021. május 3. 9:00 – Magyar nyelv és irodalom írásbeli

2021. május 4. 9:00 – Matematika írásbeli

2021. május 5. 9:00 – Történelem írásbeli

2021. május 6. 9:00 – Angol nyelv írásbeli

2021. május 7. 9:00  – Német nyelv írásbeli

2021. május 12. 8:00 – Ágazati szakmai tárgyak írásbeli/gyakorlati

2021. május 14. 8:00 – Informatika írásbeli/gyakorlati

A vizsgázónak legalább 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén és rendelkeznie kell a személyazonosságát igazoló fényképes iratokkal.

Az érettségizők 8:00-tól léphetnek be az épületbe!

Az érettségi vizsga ideje alatt minden résztvevő köteles védőmaszkot viselni és az egyéb járványügyi szabályokat maximálisan betartani, valamint a személyes kontaktusokat a minimálisra csökkenteni.

BETARTANDÓ SZABÁLYOK

 • az iskola előtt ne csoportosuljanak, a járványügyi szabályokat maradéktalanul tartsák be,
 • főbejáraton jöjjenek be egyesével, megfelelő távolságot tartva,
 • az iskolába belépéskor már kötelezően viseljék az egészségvédelmi maszkot,
 • az iskolába való belépéskor fertőtlenítő szerrel mossák meg a kezüket,
 • az iskolába való belépés után egyenesen a számukra kijelölt tanterembe menjenek, amiről a bejáratnál is eligazítják őket,
 • a mellékhelyiségek használata után fertőtlenítővel mossanak kezet,
 • a vizsgafeladatok leadásáig maradjanak a helyükön,
 • az írásbeli vizsga befejezése után az iskola épületét haladéktalanul hagyják el,
 • az iskola területén 2 főnél nagyobb csoportot ne alkossanak,

 

Az iskola vezetősége

 

Szakmai írásbeli vizsgák

A 2021. május 19.-ei, 20-ai és 21.-ei szakmai írásbeli vizsgák kezdési ideje 10.00. Megjelenés legkésőbb 9.30-kor. Személyi igazolványt, maszkot, íróeszközt, vonalzót, számológépet mindenki hozzon magával.

2021. május 19. Szerda 3/11V, 2/14E, 2/12EV1, 2/14ET, 2/14EAT

2021. május 20. Csütörtök 2/14ET2

2021. május 21. Péntek 2/12EV2

Étlap június

2021. június étlap

Étkezés május

 • Az étkezés megrendelése nem automatikus, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére a verebely.eszgsz@gmail.com email címen.

 • A szülők az étkezési igények leadását  legkésőbb 2021. május 05-ig tudják írásban kezdeményezni!

 • A lemondásokból adódó jóváírásokon túli étkezési igény fedezetét csak átutalással legkésőbb 2021. május 05-ig tudják beutalni. Ennek összegéről szintén írásban tudnak tájékozódni.

 • Május hónapra csak átutalással tudják teljesíteni a térítési díjat, melynek összegéről szintén emailben kérjenek tájékoztatást. A szülő étkezést megrendelni, számlákat kiegyenlíteni a MultiScool szülői modulján keresztül is tud május 05-ig!!! Ennek belépési kódját írásban tudják megigényelni a verebely.eszgsz.@gmail.com email címen.

 • Ha a szülő nem tud átutalással fizetni, akkor a készpénzt munkaidőben, hétköznapokon 8-12 óra között bármely OTP fiókban, vagy az ÉSZGSZ Bp. XIII. Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti székhelyén lévő házipénztárba be tudja fizetni. Az ÉSZGSZ étkezés térítési díj beszedési számlájának számlaszáma: 11784009-15793803-10010000.

 • Kérjük, hogy a jelen helyzetben folyamatosan kísérjék figyelemmel az aktuális járványügyi rendelkezéseket, ezekről mi is tájékoztatást nyújtunk változás esetén.

 

2020. május étlap

FELVÉTELI EREDMÉNYEK – 2021

Tisztelt Szülők és felvételiző Tanulók!

Iskolánk végleges felvételi jegyzéke elérhetővé vált, és az alábbi hivatkozásokon keresztül megtekinthetik a felvételi eljárás eredményét.

A honlapon olvasható adatok tájékoztató jellegűek, a döntésről hivatalos levélben értesítjük Önöket.

A felvételt nyert tanulók

Informatika ágazat (technikum) 0153 felvételi kód

Közszolgálati ágazat (technikum) 0154 felvételi kód

Villamos ágazat (technikum) 0151-0152 felvételi kód

Villamos ágazat (szakképző) 0155 felvételi kód

A beiratkozás pontos menetével kapcsolatban, 2021. május 31-ig kerül fel egy tájékoztató az iskola honlapjára, amelyben pandémiás helyzet alakulásához próbálunk alkalmazkodni.

Igazgatóság

Szakmai vizsgák időpontjai

Tájékoztatjuk a 2020/2021. tanévben végzős tanulóinkat, hogy a szakmai vizsgákat az alábbi időpontokban tartjuk.

vizsganapok_ok

Ebéd befizetés

 • Az étkezés megrendelése nem automatikus, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére a verebely.eszgsz@gmail.com email címen.

 • A szülők az étkezési igények leadását  legkésőbb 2021. április 15-ig tudják írásban kezdeményezni!

 • A lemondásokból adódó jóváírásokon túli étkezési igény fedezetét csak átutalással legkésőbb 2021. április 15-ig tudják beutalni. Ennek összegéről szintén írásban tudnak tájékozódni.

 • A rövid határidőre való tekintettel április hónapra csak átutalással tudják teljesíteni a térítési díjat, melynek összegéről szintén emailben kérjenek tájékoztatást. A szülő étkezést megrendelni, számlákat kiegyenlíteni a MultiScool szülői modulján keresztül is tud!!! Ennek belépési kódját írásban tudják megigényelni a verebely.eszgsz.@gmail.com email címen.

 • Ha a szülő nem tud átutalással fizetni, akkor a készpénzt munkaidőben, hétköznapokon 8-12 óra között bármely OTP fiókban, vagy az ÉSZGSZ Bp. XIII. Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti székhelyén lévő házipénztárba be tudja fizetni. Az ÉSZGSZ étkezés térítési díj beszedési számlájának számlaszáma: 11784009-15793803-10010000.

 • Kérjük, hogy a jelen helyzetben folyamatosan kísérjék figyelemmel az aktuális járványügyi rendelkezéseket, ezekről mi is tájékoztatást nyújtunk változás esetén.

2021.április hó étlap

Nekrológ

Fájó szívvel búcsúzunk kollégánktól,
Polyákné Gajdos Katalin igazgatónőtől.

DH'S VISION

Igazgatóként 10 éve vezette a Budapesti Műszaki SZC Verebély László Technikumát. Munkáját mély elhivatottsággal, szakma iránti elkötelezettséggel, teljes szívvel végezte. A tanításra, a szakképzésre tette fel életét, a kollégák és a tanulók előtt mindig nyitva állt az ajtaja. Hitvallása szerint „Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”

Távozásával fájó ürességet hagy maga után.

Nyugodjék békében!

Búcsú

Tisztelt Látogató!

Amennyiben részvétét szeretné kifejezni a hozzátartozók, munkatársak felé, úgy a reszvetnyilvanitas@verebelyszki.hu címen ezt megteheti.

Felvételi eredmények

Kedves Tanulók!

Pár órája már megjelent egy lista, de egy kis porszem került a gépezetbe, így kénytelenek voltunk átnézni – remélhetőleg már nincs benne hiba – a kellemetlenségért mindenkitől elnézést kérünk!

A mellékelt lista azt mutatja, hogy a pontszámaitok alapján, hová tudunk titeket rangsorolni a felvételizők között és ezzel az eredménnyel bekerülhettek-e.

Ez egy ideiglenes, tájékoztató lista, amelyben több dolgot nem tudtunk figyelembe venni:
– ha több iskolába jelentkeztetek, hol szerepel a mi iskolánk (hiszen ezt nem tudjuk)

– ha több szakra jelentkeztetek hozzánk, mi a szakok sorrendje (hiszen ezt nem tudjuk)

Mindezek mellett a következő napokban van még lehetőség az iskolák és szakok sorrendjének változtatására -. amelyet szintén nem ismerhetünk.

Azok akik több szakra is jelentkeztek, s ideiglenes felvételt nyertek, azok értelemszerűen kiesnek azoknak a szakoknak a listájáról, amelyeket hátrébb soroltak – s egyes szakok esetében nagy az átfedés!

Vagyis – aki mellett a “Felvehető” jelzés szerepel, azzal könnyen találkozhatunk ősszel az iskola folyosóin és tantermeiben (reméljük a járványhelyzet is így akarja), s minél előrébb szerepel, annál nagyobb eséllyel.

Hogy ez valóban így legyen, ahhoz persze az is kell, hogy minket ne előzzőn meg egy másik iskola!

Üdvözlettel:

a Verebély

Erősáramú elektrotechnikus (0151)

Automatikai technikus (0152)

Szoftverfejlesztő és -tesztelő (0153)

Közszolgálati technikus (0154)

Villanyszerelő (0155)