Ezen a napon: 2017-10-19

Pályaválasztási és Továbbtanulási Börze CSILI

Kedden délelőtt a pesterzsébeti Csili Művelődési Házban vettünk részt iskolánk képviseletében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és a dél-pesti KLIK által szervezett Pályaválasztási és Továbbtanulási börzén.

Mintegy 40 fővárosi szakgimnázium és szakközépiskola állított standot a CSILI Művelődési Ház nagytermében, ahová reggel 8 órától folyamatosan szállították szervezett keret között osztályfőnökeikkel a kerületi és társkerületi általános iskolák végzős, nyolcadikos tanulóit!
Közel 100 diákot,szülőt,pedagógust szólítottunk meg személyesen és ajánlottuk iskolánkat a továbbtanuláshoz!

A program célja, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a továbbtanulási döntés előtt álló dél-pesti és az azt körülvevő agglomerációs térség tanulói, családok, illetve a pályaválasztási tanácsadást végző pedagógusok a középfokú oktatási intézményekkel, így segítve őket a legmegfelelőbb tanulási forma kiválasztásában.

A börzén iskolánk irányában kiemelkedő érdeklődés nyilvánult meg, sorrendben a rendészeti, informatikai és elektrotechnikai szakirány tekintetében.
A reklámanyagok, ajándékok, az információs leporelló, a kiállított tablók és a kivetítőn látható pergő információk, fotók elérték céljukat, igényesek, precízek, informatívak, érdeklődést felkeltők voltak.

A segítő 12.f-es diákok kapcsolatot teremtettek a nyolcadikos tanulókkal, irányították, informálták őket az iskola képzési irányairól, a mindennapi diákéletről, kedvet csináltak, ötleteket adtak az iskolaválasztást megkönnyítendő.

A kiállítók középiskolák tanárai között pedig informális-szakmai beszélgetések során a hasonló intézmények hétköznapjairól, gondjairól is kaphattunk némi betekintést!

Ezek a rendezvények több szempontból is hasznosak tehát, nem kizárólagosan az iskola népszerűsítését és reklámozását tekintve (piackutatás), hanem a kitekintés, összehasonlítás, nyitás és ötletszerzés valamint módszertani tapasztalat szerzés szempontjából is.

Ifj. Szabó László

image1 image3

Központi írásbeli vizsga tájékoztató

Kedves Szülők/8. osztályos Tanulók!

A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapja letölthető az oktatas.hu weboldalról.

Jelentkezés:

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2017.12.08-ig lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen, illetve postán – iskolánk címére – is beküldhetik. Kérjük, hogy a jelentkezési lap mellé a tanuló arcképes igazolványának másolatát (személyi igazolvány, diákigazolvány vagy útlevél) csatolni szíveskedjenek.

Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján időhosszabbításra, segédeszköz használatára és a vizsga meghatározott részeinek (pl. helyesírás) értékelése alóli felmentésére lehet jogosult.

A kedvezmény igénybevételére vonatkozó szülői kérelmet és szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani.

Írásbeli:

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10 óra

Az írásbeli vizsga ütemezése:

9.30 : ÉRKEZÉS AZ ISKOLÁBA!

9.30 – 10.00 : A tanulók személyi azonosságának ellenőrzése (személyi igazolvány vagy diákigazolvány alapján), tájékoztató az írásbeli vizsga szabályairól.

10.00 – 10.45 : A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.

10.45 – 11.00 : Szünet.

11.00 – 11.45 : A matematika feladatlap kitöltése.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.