Érettségi időpontok

Kedves érettségiző diákok!

A 2015. május-júniusi időszak középszintű írásbeli vizsga időpontjai az alábbiak:

kozeperettsegi

Az írásbeli vizsgára a vizsgaszabályzat által megengedett segédeszközöket minden érintett tanuló hozza magával!

Középszintű szóbeli vizsgák időpontjai:

szobelik

Kérek minden érettségizőt, hogy az érettségi vizsgák megkezdése előtt 30 perccel előbb megjelenni szíveskedjen! A vizsgákra feltétlenül hozza magával személyazonosság igazolására alkalmas igazolványát!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kijavított írásbeli vizsgadolgozatok a 100/1997. (VI. 13.) 26.§ (2) bekezdése értelmében megtekinthetőek, arról másolat készíthető, és az értékelésre észrevételt lehet benyújtani. A 100/1997. (VI.13.) 26.§ (2) bekezdése alapján észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A megtekintés időpontja: 2015. június 02. 8 órától 16 óráig.

Észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be.
Az érettségi vizsgákhoz sok sikert kívánok!
Polyákné Gajdos Katalin
igazgató