Központi írásbeli vizsga tájékoztató

Kedves Szülők/8. osztályos Tanulók!

A központi írásbeli vizsga részletes tájékoztatója, jelentkezési lapja (5.oldal) letölthető az oktatas.hu oldalról.

Jelentkezés:
A központi írásbeli felvételi vizsgára 2016.12.09-ig lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen, illetve postán – iskolánk címére – is beküldhetik. Kérjük, hogy a jelentkezési lap mellé a tanuló arcképes igazolványának másolatát (személyi igazolvány, diákigazolvány vagy útlevél) csatolni szíveskedjenek.

Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján időhosszabbításra, segédeszköz használatára és a vizsga meghatározott részeinek (pl. helyesírás) értékelése alóli felmentésére lehet jogosult.
A kedvezmény igénybevételére vonatkozó szülői kérelmet és szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani.

Írásbeli:
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. (szombat) 10 óra.

Az írásbeli vizsga ütemezése:
9.30 : ÉRKEZÉS AZ ISKOLÁBA!
9.30 – 10.00 : A tanulók személyi azonosságának ellenőrzése (személyi igazolvány vagy diákigazolvány alapján), tájékoztató az írásbeli vizsga szabályairól.
10.00 – 10.45 : A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10.45 – 11.00 : Szünet.
11.00 – 11.45 : A matematika feladatlap kitöltése.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.