Category Archives: Honlaphír

Kisebb változások az órarendben …

Kedves Diákok!

A jelenlegi órarend elérhető ide kattintva.

Szakmai vizsga időpontok

Villanyszerelő, elektromos gép- és készülékszerelő:
Írásbeli vizsga:2019. október 9. 10.00, megjelenés 9.30-kor személyi igazolvánnyal
Gyakorlati vizsga 2019. október 14. 8.00, megjelenés 7.30-kor
Szóbeli vizsga 2019. október 14. 13.00

Erősáramú technikus és automatikai technikus:
Írásbeli vizsga: 2019. október 9. 10.00, megjelenés 9.30-kor személyi igazolvánnyal.
Gyakorlati vizsga 2019. október 16. 8.00, megjelenés 7.30-kor
Szóbeli vizsga 2019. október 16. 10.00

Mi a pálya?

Szeptember 24-25-én ismét megrendezték a Mi a pálya? műszaki pályaválasztási kiállítást az ELMŰ Sporttelepén. A rendezvényen számos műszaki szakmához kapcsolódó tevékenységet lehetett kipróbálni. Sok cég jelen volt interaktív formában népszerűsítve a hozzájuk kapcsolódó szakmákat.
Iskolánk is megjelent egy kis csapattal Malmos Attila tanár úr vezetésével, amely a 14E osztály tanulóiból (Goreczki Zsolt, Kassai Martin, Takács Bence) állt. Iskolánk az villamosiparon belül az erősáramú elektrotechnikus és villanyszerelő szakmákat mutatta be és igyekezett népszerűsíteni. Diákjaink talpraesetten, szakmai hozzáértéssel és méltón képviselték iskolánkat.

IMG_1607 IMG_1609 IMG_1631 IMG_1640 IMG_1670 IMG_1672 IMG_1679 IMG_1685 IMG_1688 IMG_1692

Nyitott kapuk 2019

Tisztelt érdeklődő Szülők, nyolcadikos Diákok!

Azért, hogy felelősségteljesen dönthessenek gyermekük sorsáról, jövőjéről, idén is NYITOTT KAPU-kat tartunk, ahol testközelből ismerkedhetnek szülők, diákok egyaránt iskolánkkal.

Tekintettel arra, hogy ezeken a napokon igen zsúfolttá válik iskolánk, a délelőtti programon
turnusokban tudjuk megmutatni magunkat. Kérjük, hogy ezekhez a kezdési időpontokhoz igazítsák érkezésüket a felesleges várakozás elkerülése érdekében.

Az alábbi napokon várjuk Önöket:

  • október 22. kedd Általános tájékoztató (8:00)
  • október 24. csütörtök Általános tájékoztató (8:00 és 14:00)
  • november 8. péntek (Informatika szakmai nap – 8:00)
  • november 14. csütörtök (Elektro szakmai nap – 8:00)
  • november 20. szerda Általános tájékoztató (8:00 és 15:00)
  • november 26. kedd (Rendészeti szakmai nap – 8:00)
  • december 2. hétfő Általános tájékoztató (8:00 és 10:00)

Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról

A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumitanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részta Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban:Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországbanés Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)A nyelvtanulási program hazai költségvetési forrásbólvalósul meg, azt teljes egészében a magyar állam finanszírozza.A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi.A nyelvtanfolyamokrólA nyelvtanulási program keretében acélországokban működőminősített nyelviskolákbantörténő nyelvtanulás támogatható, ahola megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten vállalnak felelősséget aközépiskolástanulókért. A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül kulturális és szabadidős programok keretében további lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a célnyelv használatára. A nyelviskolákaz újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvetés fejlessze nyelvi kompetenciáját.A program keretében a tanulók külföldi nyelvtanfolyam helyett azintézményük szervezésében,partnerintézményiegyüttműködésben is részt vehetnek, amelynek célja, hogy a célországi partnerintézményeknél fejlesszék nyelvtudásukat.Ki jelentkezhet a nyelvtanulásiprogramra? A középiskolai nyelvi programban előszöra 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultakalanyi jogonrészt vennipályázat útján.A nyelvi előkészítőt végző tanulók és a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után (azaz a 9/Ny illetve a 9/Kny évfolyam után), vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak-ekiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után).Mely nyelvek választhatók?A nyelvtanulási program keretében angol, francia vagy német nyelv választható. A nyelv kiválasztásánál egyetlen megkötés van: a tanulónaka pályázat évében aköznevelésiintézményben tanulnia kell a választott nyelvet.

Érdemes elsősorban azt a nyelvet választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben leghatékonyabb. (Ha azonban az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, elképzelhető, hogy aprogram adtalehetőséget más nyelvből, pl. további nyelvvizsga/érettségi megszerzésére kívánja felhasználni.)Mit támogat a nyelvtanulási program? A nyelvtanulási programa célországokban való nyelvtanulásra nyújt támogatást: fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a tanuló biztosítását, a szállást és ellátást,a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket, a megélhetés költségeit.A partnerintézménnyel történő közös projekt más típusú költségeire is hasonló módon nyújt támogatást a program. A támogatás még a tervezett kiutazás előtt kifizetésre kerül, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.Hogyan lehet jelentkezni a programra?A nyelvi program 2020-ban indul, a jelentkezések még nem kezdődtek el.A pályázati felhívás várhatóan 2019 végén jelenik meg, a pályázatok beadására 2020 első hónapjaiban kerül majd sor.Jelenleg a program előkészítése zajlik, többek között a tanulók részvételi szándékának előzetes felmérése.Kérjük, hogy a tanulók és szüleik először a tanulók középiskolájában érdeklődjenek, hogy az intézmény pl. közös kiutazással, partneriskolai, szakmai partneriegyüttműködés megszervezésével kíván-e részt venni a nyelvi programban.Amennyiben a tanuló éscsaládja úgy ítéli meg, hogy a tanuló nyelvi szintje, önállósága megengedi,hogy az egyéni kiutazást válasszák, kérjük, kövessék figyelemmel aTempus Közalapítvány honlapján a nyelvi programmal kapcsolatos híreket.

Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Program

www.tka.hu/nyelvtanulas

Órarend (A-hét – 2019.09.16-tól)

Kedves Diákok!

Az új órarend elérhető ide kattintva.

Órarend (B-hét – 2019.09.09-től)

Kedves Diákok!

Az új órarend elérhető ide kattintva.

Évnyitó beszéd

Kedves Diákok!

Közkívánatra rendelkezésre bocsátjuk az évnyitó szövegét.

“Köszöntöm az évnyitó ünnepségen megjelenteket!

Ahogy szétnézek, látom, nem minden diáknak sikerült ünneplőbe öltöznie az évnyitóra. Minden bizonnyal többen tegnap este szembesültek azzal, az ünneplő nadrág már kicsi, az ingen nincs gomb, de cserébe annak helyén egy lyuk van … és még sorolhatnám a meglepetéseket. Az Igazgatónő nem rajong a félmegoldásokért. Már biztosan átfutotta a diákságot, és szerintem hiába a hátsó sorokban állók sem kerülték el a figyelmét.

Kérdeztem az ofőt, mire számítsunk az új tanévben. „Minden változik, csak a Boltzmann-állandó.” – hangzott a válasz. Gyanítom, a tavalyi fizika órákon tanultak miatt ezt értenem kellene. Csak így szűk körben merem bevallani, ez egy ugyanolyan rejtélyes mondat, mint amiket az órán szokott mondani. Nem kérdeztem vissza, mert még elmagyarázza, és az nem egy perc.

Azt meg merem kockáztatni, ez olyasmit jelent, nem minden úgy lesz, mint tavaly. Minden bizonnyal lesznek új tanáraink. Remélem, a többség azért marad, őket már ismerjük. Tudjuk, náluk hol vannak a határok, némelyiküknél már az ajtónyitásból egyértelmű, milyen 45 percre számíthatunk.

Furcsa belegondolni, alig egy éve még mi álltunk kicsit megszeppenve a kilencedikesek helyén, mi kérdezgettük, melyik terem merre van, idén pedig már mi segítünk a gólyáknak tájékozódni. Jövőre már ők is ismerősként, barátként köszöntik egymást, ahogy mi is. Belépve az épületbe, a folyosókon sétálva eszükbe jut egy-egy emlék tavalyról, mely mosolyt csal az arcukra.

Ezzel meg is volt az ilyen beszédekbe kötelezően beépítendő szentimentalizmus, tehát már csak az maradt hátra, mindenkinek sikerekben gazdag – a diákoknak fokozatokban szegény -, boldog új tanévet kívánjak!”

Esti oktatás tájékoztató

Tisztelt esti oktatásra jelentkezett Diákok!

A 2019/20-as tanévben az Erősáramú elektrotechnikus, Villanyszerelő, Automatikai technikus, Szoftverfejlesztő, Webfejlesztő, Számítógépszerelő-karbantartó
képzéseinkre jelentkezett Diákok számára tájékoztatót tartunk 2019. szeptember 6.-án, 15 órától.

Évnyitó

Kedves Diákok!

Az évnyitót szeptember 2.-án hétfőn, reggel 8 órakor tartjuk.